Delo prinašalcev

Od ljubljenčka do specialista ali obratno?

Gladkodlaki prinašalci zaradi prirojene učljivosti in prijaznosti veljajo za priljubljene družinske pse. Danes so zaradi vsestranske nadarjenosti dobri večnamenski psi, prisotni pri lovskem delu, v reševalstvu, kot terapevtski psi, spremljevalci, tekmujejo v agilityju, uspešni so pri delu gasilcev ali v policiji za iskanje drog. Prinašalci so aktivni psi in vzrejeni za celodnevno delo v lovišču, zato potrebujejo dovolj gibanja in možnosti za izražanje svojih naravnih sposobnosti. Najbolj se ujamejo z aktivnimi družinami ali posamezniki, ki imajo radi celodnevne izlete in sprehode v naravi. Lastnost, ki prinašalce odlikuje, je med drugim, da se znajo izklopiti. Čez dan in v stanovanju mirujejo, zunaj vložijo vso energijo v gibanje, veselje, igro oziroma v dejavnost s katero se ukvarja lastnik. To izvira iz naravnih zasnov prinašalcev, saj so morali za delo v lovišču hraniti energijo, kadar jim je bilo omogočeno.

Pes je že po naravi ustrežljiv do človeka, še posebej, če od njega zahtevamo kaj, kar je povezano z njegovim prvotnim namenom pasme, kot je za prinašalce lov. Kot lovske pse jih uporabljajo za iskanje in prinašanje pernate divjadi, ki pade ustreljena v vodo ali na močno poraščen teren. Zapomnijo si več mest uplenitve hkrati, zato so pri iskanju in prinašanju predvsem perjadi zelo uspešni. Na lovu so ob strelu na divjad praviloma poleg vodnika kjer pozorno spremljajo dogajanje v okolici, nato pa na vodnikov ukaz divjad poiščejo in prinesejo. Vsi prinašalci imajo radi vodo in občudovanja vredno plavalno tehniko. Med lovci so priljubljeni zaradi odličnega voha, veselja do dela in velike učljivosti.

V Sloveniji je na voljo vrsta dogodkov za prinašalce. Med drugim so sledeči.

  • • PNZ – Preizkus naravnih zasnov prinašalcev je namenjen predvsem mladim psom za ugotavljanje prirojenih naravnih zasnov prinašalcev. Preizkus je sestavljen iz štirih nalog: prinašanje pernate divjadi (raca/ fazan/ jerebica) iz kopnega, prinašanje race iz globoke vode, obnašanje ob strelu, vodljivost.
  • • VPP – Vzrejna preizkušnja prinašalcev je ravno tako za ugotavljanje prirojenih lastnosti prinašalcev in uspešno opravljen preizkus v delu je en od osnovnih pogojev, ki jih mora lovski pes izpolniti za pridobitev vzrejnega dovoljenja. Ocenjuje se discipline kot pri PNZ, razen, da namesto pernate divjadi pes prinaša prinosilo težko najmanj 0,5 kg.
  • • LPR – Lovska preizkušnja prinašalcev je namenjena preverjanju lovskih sposobnosti prinašalcev in za dosego priznavanja prvaštev na osnovi lepotnih tekmovanj. Preizkušnjo lahko opravijo psi, ki imajo predhodno pozitivno telesno oceno. Ocenjuje se šest disciplin: ubogljivost, obnašanje na stojišču in lovišču, splošna ubogljivost med delom in upoštevanje povelj, način prinašanja in držanje divjadi, iskanje po sledi pernate divjadi in prosto iskanje na polju, sled dlakaste divjadi v gozdu, prinašanje divjadi iz globoke vode in strelomirnost, veselje do dela pri iskanju in prinašanju.
  • • WT – Delovni test iz prinašanja je namenjen preverjanju delovnih sposobnosti prinašalcev brez uporabe divjadi. Priprave na delovni test lastnikom prinašalcev omogočajo, da svoje pse naučijo potrebnih spretnosti, primernega vedenja in ustrezne vodljivosti. Svoje osvojeno znanje in veščine preizkusijo v tekmovanju z drugimi psi, kjer v okoliščinah, podobnim dejanskemu lovu, preverjajo tipične vrline prinašalcev s ciljem izbrati najboljše pse. Delovni test velja tudi kot odlična zaposlitev in urjenje prinašalcev za pripravo na lovno sezono.

Za vrhunske dosežke na kateremkoli področju potrebuje prinašalec aktivno in razgibano življenje, trdno prijateljsko vez z vodnikom in ljubečo individualno pozornost. Dejavnosti prinašanja zahtevajo usklajeno timsko delo, pri katerem se vzpostavi čudovita vez med vodnikom in psom. Nič ni lepšega kot videti iskrega prinašalca, ki se giba s stilom, se ustavi na ukaz piščalke, se obrne in pogleda vodnika za nadaljnja navodila ter nemudoma nadaljuje z iskanjem v smeri, kot mu je pokazal vodnik s signalom roke. Včasih je slišati od ljudi, da je to cirkuška predstava in da je vodnik našel ptico, ne pes. Zanašanje psa na vodnika s stalnim usmerjanjem je lahko pretirano, ravno zato si želimo, da je pes samoiniciativen, vendar moramo doseči ravnotežje. Pes, ki ni vodljiv, ko je to potrebno, porablja veliko časa za delo in zaradi tega lahko izgubi zanosno vztrajnost iskanja, medtem ko vodljiv pes hitreje najde divjad. Vodljiv pes lahko dobro dela na lovu, lovskih preizkušnjah in je tudi zanesljiv spremljevalec doma.

Z malo časa in truda lahko gladkodlaki prinašalci postanejo dobro trenirani psi. Prvi ključen adut treninga je poslušnost. Pes, ki ni poslušen, četudi je odličen prinašalec, ni izšolan za dobro in zanesljivo delo. Poslušnost je med najpomembnejšimi kriteriji pri šolanju mladiča lovske pasme. Njegove naravne zasnove za lovstvo in prinašanje se bodo same obudile, ko se bo lovsko delo pričelo. Če z njim še nimamo izšolane poslušnosti, bo njegova nagnjenost med delom, da bo delal le sam zase in na njegov način, namesto za nas in na način, ki ga želimo. Naslednja zelo pomembna lastnost, ki jo želimo doseči za zanesljivega lovskega psa, je samoobvladovanje, ki ga je treba doseči pred delom s streli. Samoobvladovanje psa pomeni, da pes pozorno, mirno in tiho opazuje okolico in dogajanje, vendar ne prinaša brez ukaza in dovoljenja lastnika in ne preganja divjadi, ki zleti ali teče mimo. Prinašalci so vzrejeni za delo po strelu, zato je lastnost samoobvladovanja s pravilno strukturiranim šolanjem lahko doseči. Veliko ljudi misli, da morajo imeti psi za tekmovanja iz prinašanja super naravne sposobnosti in njegovi vodniki skrivnostne oblike čarobnega vodenja. Vendar v kolikor je pes sposoben umirjeno čakati na povelje svojega vodnika med streli in ima mehek prijem divjadi ali prinosila, potem ni razloga, da se ne bi mogla udeležiti preizkušnje. Idealen pes za tovrstna tekmovanja je preprosto dober, zanesljiv lovski pes, ki je do svoje popolnosti izšolan s primernimi treningi.

Lepo vzgojen pes je prijetnejši za sobivanje. Vzgoja gladkodlakih prinašalcev skozi prinašanje je lažja, saj imajo to delo v svoji naravi in jo razumejo. Za gladkodlakega prinašalca je prinašanje nagrada in vodena igra. S prinašanjem se lahko z malo opreme ukvarja vsak v svojem okolju, lahko je način življenja tako za psa kot vodnika. Zaradi široke nadarjenosti gladkodlakih prinašalcev, lahko vsak najde dejavnost s katero se bo ukvarjal na visoki ravni, vendar pa osnovni instinkt prinašalcev ostaja lov in iskanje.

Ključni dejavniki za dobro uravnoteženega psa so pravilna, premišljena in načrtovana vzreja, stabilno, osnovno šolanje in stalna gradnja na dobrem odnosu s psom. Tako značajske lastnosti kot konstitucija telesa so pomembne za sposobnosti psa in dosežke. V svetu prinašalcev so pogoste opredelitve na delovne in razstavne pse. Pravilna telesna zgradba je pomembna za zdravje psa in da pasma v polni meri ohrani svojo integriteto tudi v prihodnosti. Le dobro grajen lovski pes v primerni kondiciji je sposoben celodnevnega dela v lovišču. Boljše kot je pes zgrajen in vzgojen, učinkoviteje bo delal, tekmoval ali poskakoval kot ljubljenček ali specialist.

Občasno in redno se z L’ Amai skupino dobivamo na treningih poslušnosti in prinašanja. Med lastniki in psi se je spletla lepa prijateljska vez. Hvala vsem za prijetna druženja.

Sem članica dveh pasemskih klubov v Sloveniji:

Besedilo je pripravila Eva Krizmanič, L’ Amai

Lamai Flat coated retiervers